Dr. Soós Tibor Ügyvédi Iroda

Üdvözöljük!

Rólunk


Irodánk elsősorban polgári jogi, gazdasági, közbeszerzési, cégjogi és szerzői jogi kérdésekkel, ingatlanügyekkel, okiratszerkesztéssel, továbbá média-, műholdas- és vezetékes-távközlési és informatikai-biztonság-technikai témakörökkel foglalkozik. A büntetőjog területén a gazdasági tartalmú, a közlekedési és a szerzői jogi bűncselekményekre specializálódtunk. Mindezek mellett részt veszünk ügymenet vizsgálatokban a közigazgatásban és hatékonyság-vizsgálatokat végzünk a gazdasági élet több területén is. A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkereszt kitüntetettje.


Irodánk közel 25 éve alakult meg, tulajdonosának mintegy két évtizedes jogtanácsosi és közigazgatási vezetői (benne hét éves államtitkári) tapasztalataival. Irodánk az ország egész területén, ügyfeleink rendelkezésére áll. Elsősorban polgári jogi, szerzői jogi, iparjogvédelmi, gazdasági témakörökkel foglalkozunk. Államigazgatási ügyekben végzünk elemző munkákat, és a büntetőjog területén a gazdasági, a közlekedési és a szerzői jogi bűncselekményekkel, média-, műholdas- és vezetékes-távközlési és informatikai témakörökkel foglalkozunk. A büntetőjog területén a gazdasági tartalmú, a közlekedési és a szerzői jogi bűncselekményekre specializálódtunk. Ezen ügycsoportokban jogi képviseletet vállalunk és védői tevékenységet folytatunk – utóbbit akár már a büntetőeljárások nyomozati szakaszában is. Mindezek mellett hatékonyság-vizsgálatokat végzünk a gazdasági élet több területén is. Együttműködünk okleveles könyvvizsgálókkal, befektetőkkel, igazságügyi építész-, közlekedési- valamint távközlési mérnök szakértőkkel. Irodánk külföldi ügyfelei számára is magas szintű jogi szolgáltatásokat nyújtunk Magyarországon angol és német nyelven.

Szolgáltatások


· Peres és peren kívüli képviselet
· Ingatlanjog
- adásvételi-, csere-, és ajándékozási szerződések elkészítése és ellenjegyzése
- bérleti-, haszonbérleti szerződések elkészítése
- haszonélvezeti-, használati-, telki szolgalmi jog, és jelzálogjog keletkezésére, módosulására, és megszűnésére vonatkozó okiratok elkészítése, ellenjegyzése, valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos eljárás
- társasházi alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat, házirend elkészítése, és módosítása
- telekalakítással (telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, és telekhatár rendezése) kapcsolatos ügyintézés
- közös tulajdon keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos szerződések előkészítése
- tanácsadás a vagyonátruházással összefüggésben felmerülő adó-, és illetékkötelezettségekről, kedvezményekről, mentességekről
- teljes körű földhivatali ügyintézés, közigazgatási perekben képviselet
· Öröklési jog
- Végrendeletek készítése
- Öröklési és tartási szerződések készítése
- Öröklési jogvitákban képviselet
- Hagyatéki eljárásban tanácsadás és képviselet
· Gazdasági társaságok alapítása
· Létesítő okiratok szerkesztése, módosítása, a cégeljárásban a képviselet ellátása
· Gazdasági társaságok átalakulásával (beolvadás, összeolvadás,kiválás, szétválás) kapcsolatos okiratszerkesztés és képviselet
· A társaságok működésével kapcsolatos belső szabályzatok készítése, a működés során a társaság tevékenységi köreibe tartozó ügyekben szerződések szerkesztése, tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet ellátása, (kötelező a jogi képviselet a jogi személy cégek egymás közötti pereiben a megyei törvényszékek előtt elsőfokú eljárásban, majd az eljárás további szakaszában is).
· Gazdasági társaságok megszüntetése
- Felszámolási eljárásokban a felszámoló szervezet képviselete
- Az elrendelt felszámolási eljárásokban a gazdálkodó szervezetek vezetőinek, tulajdonosainak képviselete
- Végelszámolás teljes körű lefolytatása, a legfőbb szerv döntésétől a gazdasági társaság törléséig; okiratszerkesztés és képviselet
- Egyéb gazdálkodó szervek okiratainak szerkesztése, jogi tanácsadás, képviselet (szövetkezetek, társulatok, pénzintézetek, egyéni vállalkozások, egyesülések)
- A versenyszférában a Munka Törvénykönyve szabályainak alkalmazásával összefüggő, mind a munkáltató, mind a munkavállaló oldalán felmerülő kérdésekben tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet
- A közszférában a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet
- A munkajogi szabályzatok-kollektív szerződés, üzemi tanácsi megállapodások, szabályzatok- elkészítése, módosítása
- Alapítványok alapító okiratainak készítése, nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos képviselet ellátása, alapítványok által alapított vállalkozások, intézményekkel kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés
- Egyesületek alapszabályának készítése, nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos képviselet ellátása, tanácsadás, okiratszerkesztés
- Közgyűlések levezetése, dokumentációk ellenorzése, a civil szervezet belso szabályzatainak elkészítése
- Birtokvédelem
- A közigazgatási eljárás során jogi tanácsadás, képviselet
- Elsőfokú határozatok ellen fellebbezés benyújtása, jogi képviselet a másodfokú eljárás során
- A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos perekben a jogi képviselet ellátása
- A büntetőjog területén a gazdasági tartalmú,pl. adóügyi, csalás jellegű, hűtlen, hanyag kezeléssel kapcsolata a közlekedési, a szerzői jogi, a kábítószerrel való visszaéléssel és egyéb bűncselekmények miatti eljárásokban a védelem ellátása
- Sértetti képviselet ellátása
- Társadalombiztosítással kapcsolatos üzemi baleset, foglalkozási megbetegedéssel, OEP megtérítéssel kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet
- Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályokban meghatározottakról való jogi tanácsadás
- Munkaképesség-csökkenés megállapításával kapcsolatos tanácsadás és képviselet
- Folyamatos jogi tanácsadás
- Szerződések szerkesztése, ellenjegyzés
- Peres és peren kívüli eljárásban képviselet

KAPCSOLAT

Dr. Soós Tibor

Contact us and we'll get back to you within 24 hours.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81., Hungary

Telefon: 06 1 274-2607

Mobil: 06 20 999-8850 / 06 20 539 4703

Email: alawofficebpsoos@t-online.hu